Drammenskonferansen 2018 ser på samspillet mellom de sosiale kvalitetene knyttet til boliger og bomiljøer og behovet for grønne mobilitetsløsninger. Et utgangspunkt er at boligutvikling bør sikre at mange behov dekkes tett på boligen.

Dette betyr god tilgang til f.eks. varer og tjenester, arbeid, sosialt samvær,  rekreasjon og opplevelser. Grønn mobilitet innebærer samtidig økt krav til kvaliteten på reiser og at ”transportetapper” unngås.

Drammenskonferansen 2018 er for deg som har behov for å komme videre fra diskusjonen om vi enten skal bygge tett og høyt og holde kostnadene nede, eller velge kvalitet og innovative løsninger. Vi inviterer til en dag med inspirasjon og ny kunnskap om hvordan man både kan styrke bokvaliteter, og samtidig redusere ressursbruken.

Konferansen handler om innovative boligkonsepter og handlingsrommet for en ny type boligutvikling. Vi skal vise fram et mangfold av muligheter, noe som avspeiler en økende bredde av behov og ønsker. «Innovative boligkonsepter for alle» betyr nye løsninger som legger til rette for gode boligområder der alle kan bo, og som samtidig ivaretar andre samfunnsbehov.

Drammenskonferansen 2018: Sosiale boligkonsepter og grønn mobilitet

Union scene, Grønland 60, 3045 Drammen

Onsdag 14. mars 2018 kl. 08.30-16.00

Meld deg på her

Foredragsholdere

Cord Siegel

Arkitekt og eiendomsutvikler

Cord Siegel jobber med banebrytende eiendomsprosjekter som kombinerer bolig og mobilitet på helt nye måter. Han er sentral i selskapet Hauschild + Siegel, som blant annet står bak Cykelhuset Ohboy! i Malmø, og et boligprosjekt som fokuserer på å legge til rette for gange, Promenadhuset. Ved å slippe å bygge for bilen kan de nære omgivelsene til boligene bli grønnere og invitere til opphold. På Drammenskonferansen vil Siegel snakke om hvorfor og hvordan disse prosjektene har kommet til, og erfaringer etter etableringen.

Kathrine Emilie Standal

Daglig leder Svartlamoen boligstiftelse

Svartlamoen i Trondheim er Norges første byøkologiske forsøksområde. Fem selvbygde eksperimentboliger tilknyttet et felleshus stod nylig ferdig (sommer 2017) som det første nybyggprosjektet på Svartlamoen. Området er organisert og drives etter prinsipper om bærekraftige miljøløsninger, flat struktur, gjennomsiktig økonomi, lav standard, rimelig husleie. Bydelen ligger på kommunal grunn, og boligmassen forvaltes av Svartlamoen Boligstiftlese. Boligstiftelsens daglig leder, Kathrine Emilie Standal, kommer og forteller om denne unike bydelen.

Foto: Nasjonalmuseet

John Whitelegg

Professor, School of the Built Environment, Liverpool John Moores University

Transporteksperten John Whitelegg er en sentral stemme innen byutvikling, transport og demokrati. Han forsker på sammenhengen mellom miljøkvalitet og menneskerettigheter. Han er gjesteprofessor innen Sustainable Transport ved Liverpool John Moores University og er tilknyttet flere andre universiteter og institusjoner internasjonalt.

På Drammenskonferansen vil han snakke spesielt om samspillet mellom byen, mobilitet, demokratiske prosesser og byutvikling.

Ragna Fagerli

Avdelingsleder, byplankontoret Trondheim kommune

Ragna Fagerli er involvert i selvbyggerprosjektet på Svartlamon fra Trondheim kommunes side. Hun vil fortelle om kommenens involvering i prosjektet og gir oss kommunens perspektiv.

Thomas Kalbro

Professor emeritus ved Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Thomas Kalbro forsker på sosial bærekraft og forskjeller på boforhold i byen. Hvordan måler man forskjeller og hvordan kan man utvikle strategier for å redusere forskjellene. Han har nylig presentert en rapport som omhandler muligheter og hindre for å etablere et boligmarked ``for alle``.

TBA

Kommer snart!

TBA

Kommer snart!

TBA

Kommer snart!

Program Union Scene 14. mars

08:30
Dørene åpner. Registrering.
09:00
Velkommen til dagens program.
12:00
Lunsj
13:00
Programmet fortsetter.
16:00
Oppsummering og avslutning.
Arrangører:
Partnere: