Tema 2017: Innovative boligkonsepter for alle

Sted: Union Scene i Drammen. Adr. Grønland 60, 3045 Drammen
Tid: Kl. 08.30-16.00 – onsdag 15. Mars 2017

Det vil være rom for debatt med innlederne, drøftinger rundt cafébordene og mingling i pausene.

———————————————————————————————————————–

08.30
Registrering og kaffe

———————————————————————————————————————–

09.00

Åpning – velkommen til konferansen

———————————————————————————————————————–

Hvorfor trenger vi nye boligkonsepter?

Presentasjon og drøfting av relevant forskning som belyser hvorfor det er behov for boliginnovasjon og hvilke muligheter det gir for samfunns- og næringsutvikling

———————————————————————————————————————–

Vinn-vinn gjennom deling

Presentasjon av case som på ulike måter viser hvordan man kan legge til deling og samarbeid mellom beboere og med andre aktører:

———————————————————————————————————————–

Arkitektfirma Helen &Hard AS v/Randi Augenstein

Gaining by Sharing,  Vindmøllebakken bærekraftig bofellesskap

———————————————————————————————————————–

Lunsj

Her er det muligheter til å knytte kontakter og gode kulturopplevelse

———————————————————————————————————————– 

 

Foto: Inger Lise Zamata /Drammen fotoklubb

Foto: Inger Lise Zamata /Drammen fotoklubb

———————————————————————————————————————–

Organisering

Betydningen av organisering av både ideutvikling, planlegging, bygging og drift av boliger og boligområder belyses:

Mette Lorentzen og Michael Soja Høxbroe, Urbania CPH

Nye urbane og bærekraftig bofelleskap i København

Prosjektutvikler Grete Kvinnesland, Stavanger Utvikling KF

Kommunen som samfunns- og boligaktør

———————————————————————————————————————–

Forretningsmodeller og finanseringer

Hvordan kan innovative konsepter fremmes gjennom nye former for samhandling for å realisere bolig- og byutvikling?

———————————————————————————————————————–

Hva nå?

Vi avrunder og setter punktum for årets konferanse.

———————————————————————————————————————–

Foto: Inger Lise Zamata /Drammen fotoklubb

Foto: Inger Lise Zamata /Drammen fotoklubb