Drammenskonferansen 2019 har tema «Barn i byen». Hvorfor velger barnefamilier å flytte ut? Hva kan vi gjøre med byene for at de skal bli mer attraktive for barn og barnefamilier? Er det bedre å vokse opp i forstaden enn i byen? Vi jobber med å lage et spennende program nå. Kom gjerne med innspill til gode eksempler eller problemstillinger. Send epost til tron@insam.no