Det ligger i kjøpesentrenes DNA å være selvstendige enheter, både økonomisk og funksjonelt. De er skapt for å ligge i utkanten av byene. – Nå er kjøpesentrene godt på vei inn sentrum av tyske byer, og dette gir utfordringer både for sentrumsutvikling og for kjøpesenteret som forretningsmodell, forteller professor Jürgen Aring fra Büro für Angewandte Geographie. Flere tyske byer ser nå en utviklingstendens med de mer byintegrerte ‘bygalleriene’. Ser vi her fremveksten av en bærekraftig forretningsmodell for eiendomsbransjen?

 Les mer i Jürgen Arings artikkel om byutvikling, byhandel og kjøpesentre i Tyskland.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply