By1

Bergen. Foto: Norsk Sentrumsutvikling

Kan en ny måte å organisere byens næringsdrivende løse utfordringene som sentrumsområder har? Må man ta i bruk mer bindende virkemidler for å få alle til å samarbeide? Karl-Jan Søyland i Norsk Sentrumsutvikling foreslår å benytte modellen BID – Business Improvement District.

BID er en modell for å organisere virksomheter innen handel. På en mer forpliktende måte enn hva næringslivsforeninger og handelstanden har gjort tidligere. Det handler om et presist avgrenset område hvor de næringsdrivende sammen investerer i tiltak som styrker deres konkurranseevne. Virksomheter innenfor området må være med enten de ønsker det eller ikke, hvis et flertall av virksomhetene stemmer for det. – Frivillighet er ikke lenger nok, konkluderer Karl-Jan Søyland.

Trondheim. Foto: Norsk Sentrumsutvikling

Trondheim. Foto: Norsk Sentrumsutvikling

Det handler om samvirke – samarbeid – samhandling. Alle må bidra. Næringslivet selv tar initiativ til å kjøre slike modeller og dette har blitt vurdert rettslig til å holde vann i Norge. Modellen kommer fra Canada opprinnelig og i dag er det over 2000 BIDer på verdensbasis. Halvparten av disse er i USA.

Gapet mellom handelens omsetning i sentrum og på kjøpesentra øker samtidig som handelen i sentrum endrer seg fra varehandel til mer tjenesteyting, kultur, uteliv og opplevelser.

Det har blitt utarbeidet en skisse til en norsk modell og arbeidet med denne fikk oppstart i 2012. Trondheim, Stavanger, Hamar og Ørland (Harstad) er i gang med pilotprosjekter for å skaffe erfaringer. De jobber med en vitaliseringsplan hvor man først definerer området, gjør en analyse av behov, etablerer en samhandlingsplan og setter i gang med en tiltaksplan.

Om Norsk sentrumsutvikling:

  • Etablert i 2011
  • 44 medlemsbyer+Virke
  • Fakta- og kunnskapsbasert sentrumsutvikling
  • Jobber med rammebetingelser

 

 

 

admin

Author admin

More posts by admin