Et grunnleggende spørsmål i randsonetransformasjon er hvordan kommunene bør styre og påvirke utviklingen. På Drammenskonferansen 2014 forteller byutviklingsdirektør Christer Larsson om Malmø kommunes vei fra detaljstyring til dialog- og verdibasert byplanlegging.

Malmø havn

Västra Hamnen i Malmø fungerer som et laboratorium og en læringsprosess for Malmø. Det startet med boligutstillingen Bo01 som ble planlagt på et tidspunkt da tanken om bærekraftig utvikling begynte å slå igjennom. Ambisiøse samfunnsmål for området ble sikret gjennom en detaljert plan fra kommunen.

Malmø bruker i dag en verdibasert metode for byplanlegging og bydesign. Verdigrunnlaget for strategiske prosjekter defineres og legges til grunn for drøftinger og beslutninger i prosjektutviklingen. Den verdibaserte metoden brukes blant annet i dialogen mellom kommune, utbyggere og borgere. “Hvis vi blir uenige om løsninger betyr det ofte at vi har glemt hva utgangspunktet for prosjektet er. Da tar vi et skritt tilbake og ser på de grunnleggende verdiene for prosjektet.”  Slik forklarer Christer Larsson en av måtene kommunen bruker metoden på.

Malmø2

En utfordring i tradisjonell byplanlegging er at styring skjer gjennom fastlåste og detaljerte planer som er lite fleksible og lite egnet til å håndtere endringer i forutsetninger. Tradisjonell planlegging har dessuten et fokus på fysiske strukturer som gjør at bruken, bylivet og menneskene lett kan bli glemt. Fordelene med verdibasert planlegging er det har et fast fokus – de grunnleggende verdiene – og en fleksibel struktur.

Malmø3

Malmø har tatt med seg gode og dårlige erfaringer fra Bo01 og andre bytransformasjonsområder med seg i utviklingen av resten av Västre Hamnen og andre byområder i Malmø. Kommunen har utviklet bruken av frivillige avtaler om miljø, klima- og kvalitetsmål og –tiltak som et viktig virkemiddel.

I motsetning til norske kommuner har svenske kommuner planmonopol. Men mulighetene for dialog- og verdibasert samhandling, bruk av kvalitetsprogram og klimakontrakter er sammenlignbare. Her kan mange norske kommuner ha noe å lære fra Malmø.

Se hele presentasjonen til Christer Larsson her:

 

 

 

 

 

admin

Author admin

More posts by admin