Demokracity er et prosjekt i Aarhus hvor man søker å utvikle nye demokratiske metoder og innflytelse for byutvikling i nært samarbeid med innbyggerne. Jes Vagnby, Arkitekt maa, ekstern lektor Arkitektskolen Aarhus og CEO for DemokraCity™ forteller.

DemokraCity logo

Bakgrunnen for prosjektet Demokracity  er at byene ikke skal være statistiske kulisser for formelle prosedyrer og planlegging, men dynamiske rammer for interaksjon og møter mellom mennesker. Prosjektet inngår i et samarbeid mellom Arkitektskolen i Aarhus og Aarhus Kommune om nye demokratiformer og byutvikling.

DemokraCity betegnes som 3. generasjons byutvikling, hvor man i 1. generasjon var opptatt av god planlegging og struktur, var det i 2. generasjon fokus på livet mellom husene og hvordan dette fungerte i det offentlige rom. I 3. generasjon trekker man aktivt med seg borgerne i medskapningsprosesser for å utvikle gode lokalsamfunn og arenaer i et byutviklingsperspektiv.

Demokracity

Hele prosjektet har noen viktige bærebjelker mellom kommunen og borgerne. Her kan trekkes frem at det er overenstemmelse mellom borgernes forventing og kommunens ressurser, prosjektet bygger på tillit mellom kommunen og borgerne og at innovasjon i kommunen krever nye arbeidsprosesser internt i kommuneadministrasjonen.

Kompetanseutvikling

Aarhus kommune og Arkitekthøgskolen i Aarhus har gjennom prosjektet DemokraCity etablert nytt studie på arkitekthøgskolen fra 2013:

Dette er en ny kandidatutdannelse på Arkitektskolen Aarhus, som plasserer arkitektur og arkitektenes rolle inn i en helhetsorientert, tverrfaglig og demokratisk ramme. Målet med utdanningen er fra et arkitektfaglig utgangspunkt fokusere på helheten av etiske, estetiske, funksjonelle og teknologiske betingelser i en økonomisk, sosial og miljømessig sammenheng.

DemokraCity-prosess i Lisbjerg (kommune 7 km fra Aarhus med ca. 900 innbyggere)

Det er gjennomført en medvirkningsprosess basert på DemokraCitys metoder. Deltakere har vært  medarbeidere fra Aarhus kommune og studenter fra studie på Arkitekthøgskolen. Målet har vært konkrete utviklingsprosjekter med fokus på demokratisk byutvikling ved hjelp av teoretisk og praktisk innspill, prosessuelle metoder og samarbeid på tvers.

Se Jes Vagnbys presentasjon her:

admin

Author admin

More posts by admin