johnsen

Bjørnar Johansen/Infill fremhevet at «tett og CO2 utslipp» og deling av goder er utgangspunkt for den kompakte by. Bokvalitet er lik bykvalitet, og forutsetter at det enkelte prosjekt tar ansvar for et mangfold av funksjoner som bidrar til byliv. Dette innebærer i stor grad «skreddersøm» av det enkelte prosjekt, og en erkjennelse av at faget er blitt mer komplekst. 

Morten Hotvedt/Vestaksen påpekte boligutviklers ansvar for å tilføre området prosjektet inngår i en merverdi, både med tanke på eksisterende beboere og innflyttere. Byutvikling og kvalitetsheving utover prosjektets eiendomsgrense bør tas opp allerede i oppstartsmøte med kommunen. Hotvedt utfordret kommunene til å nedsette en jury som årlig deler ut en pris for utbyggingsprosjekter som bidrar til byliv med aktiviteter og gode opplevelser.