skien

Prosjektleder Laure Vestøl i Skien kommune beskrev mosaikkmetoden som å skape innovasjon på bakkeplan. Mosaikk som byromsprosjekt er et konsept for å vitalisere byrom i murbyen Skien, med fokus på stedets iboende kvalitet,  livet mellom husene, og uterom som en katalysator for å skape nytt liv og sosiale møteplasser i en gammel by.  Hvert prosjekt utgjør en viktig bit i en helhetlig mosaikk. Gjennom privat-offentlige samarbeidsprosjekter viser også mosaikk eksempler på attraktivt innhold i eldre bygårder.

Eieren har hatt ansvar for innhold i bygningene, mens kommunen har spleiset på opprustning av utearealene, som gårdsrom, tak og gate. Det er en «bottom-up» metode, der samarbeidsaktørene har et ønske og en vilje til å prøve ut ideer om god byutvikling i praksis. Tillit ble fremhevet som viktigste suksessfaktor for alle spleiselagsprosjekter.

Utviklingsdirektør Mette Gundersen fremhevet at disse pilotprosjektene gir konkrete erfaringer til «top-down» arbeidet med overordnede strategier for byutvikling,  som «Skien 2020» – et koordineringsverktøy for en rekke prosjekter i bykjernen. Fysisk byutvikling er et langsiktig arbeid som krever utholdenhet, og pilotprosjektene illustrerer viktigheten av å få noe konkret til å skje underveis.