Med 20 km til nærmeste tettbebyggelse ligger Sørlandssenteret et godt stykke vekk fra kundegrunnlaget sitt. Allikevel vil senteret nå et areal på 107.000 m2 i løpet av 2013 og dermed bli Norges største kjøpesenter. Professor Theis Theisen fra Universitetet i Agder har studert Sørlandssenterets utvikling og mener det trengs boligutbygging i nærområdet dersom senteret skal fortsette å være levedyktig.

Les mer i Theis Theisens artikkel om Sørlandssenteret.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply