Program og invitasjon til Drammenskonferansen 2011:

Velkommen. Introduksjon ved Lars Wang, insam as, og August E. Røsnes, UMB:

Hvordan realisere boligpolitiske mål? Husbanken v/Morten Sandvold:

Nasjonal boligpolitikk og lokal finansforvaltning, Bjørn Kittilsen, økonomisjef i Lørenskog kommune:

Kommunens organisering av eiendomsvirksomhet – hvilke modeller finnes? Even Berg, advokat i Selmer:

Alternative modeller for offentlig-privat samarbeid: Ervfaringer fra Stavanger. Ved Ove Rødstøl, Stavanger kommune:

Til beste for byen? Utbyggers erfaringer med kommunens bruk av egen eiendom i byutviklingen. Ved Christian Joys, direktør i Avantor AS:

Case 1: Mosaik Skien – eiendom og boligsosial satsing, Laurie Vestøl, prosjektleder for Skien kommune:

Telemarksgata 14 – boligsosial satsing. Ved Atle Kristiansen, Skien kommune

Case 2: Kunnskapsbyen Drammen -eiendom som virkemiddel, Paul Røland, daglig leder i Drammen Eiendom KF:

Case 3: Urban Sjøfront (Stavanger). Ved Kristin Gustavsen, daglig leder:

Konferanserapporten for Drammenskonferansen 2011: