Program og invitasjon:

Introduksjon ved Lars Wang, insam as:

Introduksjon til tema og spørsmål ved August Røsnes, UMB:

Bolig – utfordringer og mulige veier videre? Adm. dir. Bård Øistensen, Husbanken:

Hva skjer med boligutvikling og boligmarkedet? Berit Nordahl, UMB:

Hva skjer med boligutvikling og boligmarkedet? Rolf Barlindhaug, NIBR:

Bolig i relasjon til by- og regionutvikling – case Osloregionen
V/ Spesialrådgiver Dag Tvilde, AHO:

Kommunale boligstrategier, muligheter for nytenkning
Rådmann Osmund Kalheim, Drammen kommune:

Boligbyggelag som aktører for nye konsepter
Konsernsjef Martin Mæland, OBOS:

Alternative modeller for boligleie – bedre boligdekning og bokvalitet:

Innovative boligkonsepter – svenske erfaringer og perspektiver
Mikael Stenqvist, White arkitekter:

Konferanserapport: