Hvem bestemmer byutviklingen?

Drammenskonferansen 2021 har fokus på hvem som har innflytelse – og hvem som bør ha innflytelse – når tidligere industriområder transformeres og etablerte tettsteder og bydeler oppgraderes og fortettes. Har kommunene verktøy som sikrer levende byliv og differensierte boliger og næringslokaler, og tar de verktøyene i bruk? Hvordan legger kommunene og utbyggere til rette for medvirkning? Er kommunene og utbyggere i stand til å nyttiggjøre seg innspill og synspunkter som kommer fram i medvirkningsprosessene.

Formatet på konferansen blir litt annerledes enn tidligere som følge av pandemien. Vi har invitert eiendomsutviklere, planleggere, forskere og kommunale ledere til en samtale for å belyse utfordringer og muligheter i byutviklingen, dele erfaringer og stimulere til videre refleksjon og utprøving. Samtalen blir strømmet fra Hollenderiet – det nye folkeverkstedet i Drammensbiblioteket, og digitale deltakere kan kommentere og stille spørsmål underveis. Digital deltakelse krever påmelding.

Arrangører og partnere: