En nasjonal arena for boliginnovasjon

 English version

Konferansen gjennomføres årlig i Drammen og er en møteplass for aktører fra forskjellige sektorer, bransjer og fag, og fra både praksisfeltet og forskningmiljøer.

Konferansen er rettet mot ledere og fagpersoner som arbeider profesjonelt med boligrelatert by-, steds- og eiendomsutvikling i offentlig sektor, næringslivet og sivilsamfunnet. I tillegg åpen for andre interesserte, f.eks politikere, studenter og innbyggere. Konferansen skal bidra til kunnskapsbasert kompetanseutvikling i praksisfeltet, gjennom å komme med innspill til innovasjonsprosjekter og sette viktige spørsmål på forskningsdagsordenen. Konferansen fanger opp utvikling og trender nasjonalt og internasjonalt, med særlig fokus på den skandinaviske regionen.

Drammenskonferansen fokuserer på helhetlige boligkonsepter, hvor problemstillinger og sammenhenger mellom fysiske løsninger, økonomi, finansierings- og organiseringsmodeller og prosesser belyses.

Drammenskonferansen er fast, årlig møteplass for Nasjonalt nettverk for boliginnovasjon. Konferansen har blitt gjennomført årlig siden 2009 med forskjellige tema innenfor innovativ by- og stedsutvikling. NMBU og insam tok initiativ til og gjennomførte den første konferansen. Siden har Husbanken og Drammen kommune også kommet til som medeiere av konferansen. Høgskolen i Sørøst-Norge er fast samarbeidspartner siden 2015.
Siden 2017 har overordnet tema for konferansen vært Innovative boligkonsepter for alle.

Arrangører:
Partnere: