Drammenskonferansen 2018 er gjennomført. Takk for din deltagelse! Her er presentasjonene fra årets innledere:

Thomas Kalbro, Kungliga Tekniska Högskolan:

Thomas Kalbro – Drammenkonferansen 2018 from insam

Nicky Morrison, Univertsity of Cambridge:

Nicky Morrison – Drammenskonferansen 2018 from insam

 

Kathrine Emilie Standal, Svartlamon Boligstiftelse:

Kathrine Emilie Standal – Drammenskonferansen 2018 from insam

 

Ragna Fagerli, byplansjef Trondheim kommune:

Ragna Fagerli – Drammenskonferansen 2018 from insam

 

Arild Eriksen, Fragment

Arild Eriksen – Drammenskonferansen 2018 from insam

 

John, Whitelegg, Liverpool Moores University

John Whitelegg – Drammenskonferansen 2018 from insam

Se også Whiteleggs paper fra konferansen:


Last ned paperet som PDF her:
Housing and Mobility – John Whitlegg

 

Cord Siegel, Hauschild + Siegel:

Cord Siegel – Drammenskonferansen 2018 from insam

 

Thorbjørn Barrett Sele, Ferd Eiendom:

Torbjørn Barrett Sele – Drammenskonferansen 2018 from insam

 

Torill Skovli og Kristjana Krisjansdottir, Asker kommune:

Toril Skovli og Kristjana Kristjansdottir – Drammenskonferansen 2018 from insam