Drammenskonferansen 2019 er over. Takk for din deltagelse. Her er presentasjonene fra konferansen:

 

Lene Basma, Drammen kommune: Å tiltrekke seg barnefamilier – et mål og en utfordring. Hvordan jobber Drammen?

Drammenskonferansen 2019: Lene Basma from insam

 

 

Rolf Barlindhaug, NIBR: Hvordan flytter barnefamilier – og hvilke faktorer avgjør hvor de vil bo?

Drammenskonferansen 2019: Rolf Barlindhaug from insam

 

Emma Charlott Andersson Nordbø, NMBU: Hvilke kvaliteter ved nærmiljøet kan fremme god helse blant barn som vokser opp i byen?

Drammenskonferansen 2019: Emma Nordbø from insam

 

 

Teresa Lindholm, White arkitekter: Hvordan skape likeverdige rom for barn og unge?

Drammenskonferansen 2019: Teresa Lindholm from insam

 

Christian Pagh, Urgent.Agency: Tilrettelegging for barne- og familieliv i strategisk planlegging – Visjonsplan for LEGOs hjemby Billund: Capital of Children

Drammenskonferansen: Christian Pagh from insam

 

Lars Bjørnstad, Oslo kommune: Kultursender Veitvet – Ny attraktivitet på gammelt kjøpesenter

Drammenskonferansen 2019: Lars Eivind Bjørnstad from insam

 

 

Tron Myrén, insam as: Hjertesone – trygge omgivelser for barn

Drammenskonferansen 2019: Tron Myrén from insam

 

 

Hans-Jörg Schwander, Innovation Academy, Freiburg: Barnevennlige boligområder i Freiburg, pilotbydelene Vauban og Rieselfeld

Drammenskonferansen 2019: Hans Jürg Schwander from insam

Øyvind Johnsen, Husbanken: Nytenking, sosial miks og boligdeling

Drammenskonferansen 2019: Øyvind Johnsen from insam

 

Tor Evert Lindeland, Obos: Boliger for alle – sosial bærekraft, felleskaps- og delingsløsninger

Drammenskonferansen 2019: Tor Evert Lindeland from insam

 

 

Lise Hanghøy, Aarhus kommune: Generationernes hus

Drammenskonferansen 2019: Lise Hanghøy from insam