mov2

Drammenskonferansen setter aktuelle tema i by- og stedsutvikling på dagsorden.Tema i 2014 er Innovativ områdeutvikling. Bakgrunnen er presset på og ønsket om transformasjon av områder i randsonen av bykjernen. Mye tyder på at det er behov for nye samhandlingsmodeller som sikrer både gjennomføring og kvalitet. Vi inviterer til Drammenskonferansen hvor fordommer om byutvikling ikke er fredet, hvor du risikerer å møte andre personer med ulike roller og fagbakgrunn og hvor nyskaping og innovasjon er i fokus. Les mer og meld deg på.

Mye av byveksten i Norge de neste tiårene vil skje gjennom utvikling av områder i bysentrenes randsoner. Dette er ofte områder med komplekse eierstrukturer og hvor mange aktører ønsker å påvirke utviklingen. Samtidig blir det stadig viktigere å legge til rette for områder med mange funksjoner som boliger, arbeidsplasser, kulturfunksjoner, service og handel. Samtidig er det økende fokus på at områder også skal legge til rette for aktivitet for alle grupper.

Utålmodigheten med tradisjonelle offentlige planprosesser er økende og heller ikke rent markedsbaserte byggeprosjekter synes å være svaret i slike områder. De sentrale by- og stedsområdene kan samtidig sees en nøkkel for å realisere både attraktive og bærekraftige byer i praksis. Spørsmålet blir da hvordan vi både sikrer realisering av djerve visjoner og samtidig får effektiv gjennomføring. Dette betyr å sikre helhetsgrep som også preger enkeltprosjekter og som blir førende for aktørene i både plan- og gjennomføringsarbeidet. Kanskje er det til og med behov for å involvere aktører som (ennå) ikke bor i områdene? Kanskje bør det søkes optimal gjennomføring framfor raskest mulig utbygging? Kanskje er dynamikk og byliv viktigere enn selve planen? Kanskje er det til og med et poeng at selve realiseringen skal være en meningsfull reise for de som deltar? Og ikke minst, hvem får være med?

Drammenskonferansen 2014 holdes den 27. mars på Union Scene i Drammen.

På denne nettsiden finner du løpende oppdatert informasjon om Drammenskonferansen 2014. Opptil konferansen vil du finne program, påmeldingsinformasjon mm. Når konferansen er gjennomført legges det ut innlegg og artikler som spinner videre på presentasjonene fra konferansen.

Vi håper du finner denne formen for utvidet konferanserapport nyttig og inviterer deg til å bidra med egne kommentarer og synspunkter – enten du deltar på konferansen eller ikke.

Vennlig hilsen arrangørene,

Husbanken   Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)   Drammen Kommune   insam as

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply