Drammenskonferansen 2013 hadde fokus på innovasjon innen handel og by-, steds- og bomiljøutvikling.
 Byer og steder preges i stor grad av utviklingen innen varehandel. Diskusjon stagnerer ofte i snakk om antall parkeringsplasser og ja eller nei til kjøpesentre. På Drammenskonferansen 2013 løftet vi diskusjonen og skapte en arena for å tenke nytt og innovativt om handel og byutvikling.

Folkeliv1

Vi fikk høre om viktige utviklingstrender, konkrete løsningsmodeller og vi drøftet hvordan vi kan skape gode, framtidsrettede byer og steder med handel. Deltakerne på konferansen var ledere og fagpersoner som arbeider med by- og stedsutvikling i offentlig og privat sektor – bl.a. byutviklere, eiendomsutviklere, varehandelbransjen, byplanleggere, studenter og forskere. Det var ca 150 deltakere.

Folkeliv2

Under kan du lese artikler skrevet av enkelte av foredragsholderne, oppsummeringer av innleggene, og se presentasjonene fra Drammenskonferansen 2013.

admin

Author admin

More posts by admin