Grunneierforening, kommunal koordineringsenhet og engasjement over tid er sentrale elementer i utviklingen av Ensjø i Oslo. Bjørn Thorkildsen fra Wilhelm Jordan AS forteller om sine erfaringer som en sentral aktør i prosessen gjennom 15 år.

Ensjø 2020

Oslo kommune besluttet i 1999 at Ensjø skulle omdannes fra bilby til boligby. Da tok Wilhelm Jordan som en av de store grunneierne i området initiativ til å etablere en grunneierforening.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune har ansvar for å koordinere planlegging og gjennomføring av Ensjø-transformasjonen. EBY har også ansvar for gjennomføring av de fleste offentlige byggetiltakene i området. Bjørn Thorkildsen fremhever at det har vært svært viktig for grunneiere og utbyggere å ha ett kontaktpunkt til kommunen, samt et åpent og vedvarende samarbeid med med kommunen gjennom EBY. Transparente prosesser mellom kommunen og private aktører har gitt rom for et godt samarbeid.

Ensjøbyen

Transformasjon av industriområder med mange grunneiere er svært tidkrevende prosesser og bør planlegges med tilsvarende ressurser. Både betydelige investeringer og et stort engasjement over tid har vært viktig for å få til resultater på Ensjø. Et budskap på konferansen var at kommunale investeringer er nødvendige for å lykkes med bytransformasjon i denne typen områder – men at kommunale tomtekjøp ikke er det.

Se presentasjonen til Bjørn Thorkildsen her:

 

 

admin

Author admin

More posts by admin