Åsane Sentrum

Innen varehandelen er det kundene som driver utviklingen. Kundene stiller nye krav til hvor og hvordan handelen skal foregå – og kjøpesentra og butikker må følge med i timen for å henge med.

“Sentrum er i medvind” forteller utviklingsdirektør Henrik Larsen fra Steen & Strøm oss på Drammenskonferansen 2013. Mennesker –  og dermed kunder – bor og oppholder seg i stigende grad i byer og i bysentra.  Kundene vil ha lett tilgjengelige tilbud i nærheten, et mangfold av tilbud og de vil ha opplevelser. Handel blir i større grad del av kundens hverdag.

Kundedeltagelse får et større fokus i varehandel framover. Kunder går fra å være passive til å få en aktiv rolle. Handel blir en arena for aktiviteter og arrangementer der kunden også er utøver. Inspirasjon og opplevelse integrert i handel er en del av dette bildet. Handel har gått fra å være en transaksjon til å bli handel der en har fått opplevelser med på kjøpet. Framover vil en se fler kunder etterspørre opplevelser og inspirasjon, der handel blir en underordnet, men viktig del av pakken.

Figur, handelens funksjoner og utvikling

Bilbruk er en aktuell problemstilling også for varehandelen. I kjøpesenterbransjen jobbes det med å utvikle nye logistikkmodeller som kan gjøre kunder mindre avhengig av bil. Det innebærer bedre muligheter for å få varer levert hjemme. Den økende netthandelen bidrar også til redusert persontransport.

Butikkbuss

Framtiden vil se større mangfold av butikkformer, noe vi allerede nå kan ane konturene av. Det finnes mobile butikker som holder til i gamle busser. Pop-up butikker som har utgangspunkt i nettbasert handel, men som av og til finnes som en fysisk butikk i kortere perioder. Butikker kombinerer ofte aktiviteter og arrangementer til sin fysiske butikk.

Popup-butikk

Nordens største kjøpesenteraktør, Steen & Strøm, satser i følge Henrik Larsen på en framtid med kjøpesentra som er tettere integrert i samfunnet. Som bidrar til den lokale by- og stedsutvikling og har et mye større mangfold av funksjoner. Byer er viktigere enn noensinne – også for varehandel. Så det korte svaret er ja, varehandel har bruk for byer.

admin

Author admin

More posts by admin